De certificering van Safety Service®

Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid zijn, evenals het werken conform actuele wet- en regelgeving, van het allergrootste belang. Dit wordt onderschreven door onze certificeringen, waaronder

Ook hiermee toont Safety Service® aan te voldoen aan de hoogste eisen, waarbij aspecten als veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid een grote prioriteit hebben.