Beveiligingsadvies

Beveiligingsadvies

Het adviesbureau van Safety Service® heeft de mensen en de kennis om het totale traject van brandveiligheid te begeleiden.

De divisie Beveiligingsadvies is ons adviesbureau waarmee wij ons richten op het bieden van inventarisatie en advies vanuit de wet en regelgeving Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties. Het bouwbesluit 2012 is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen in Nederland minimaal moeten voldoen.

 

 Wij voeren de volgende advieswerkzaamheden uit:

 

Ontruimingsplannen

Op basis van de gestelde eisen maken wij een opmaat gemaakt plan voor uw organisatie. Tevens verzorgen wij voor u de bijbehorende ontruimingsoefening.

Certificeringstrajecten

Voorafgaand aan een certificeringstraject verrichten wij een inspectie. Vervolgens stellen wij een inspectierapport op met daarin eventuele verbeteradviezen om het verplichte inspectiecertificaat voor uw installatie te kunnen behalen.

Programma van Eisen

Een Programma van Eisen voeren wij uit op basis van rechtens verkregen niveau en volgens de normen NEN2535 en NEN2575.

Uitganspuntendocument

Een uitgangspuntendocument voeren wij uit op basis van rechtens verkregen niveau en volgens de normen NEN2535 en NEN2575.

Vergunningstrajecten

Bij voorkomende vergunningstrajecten vragen wij het gunningsadvies voor u aan. Dit is inclusief het opstellen van bestekaanvragen en offerteaanvragen.

Technische aanbestedingen

Wij bieden u optimale begeleiding bij technische aanbestedingen

Cursus 'Beheerder Brandmeldinstallatie'

Wij verzorgen voor u de ééndaagse cursus voor Beheerder Brandmeldinstallatie

Meer informatie