Bouwkundige Brandpreventie

Bouwkundige brandpreventie

Onze bouwkundige brandpreventie

Door de juiste bouwkundige brandpreventie kunnen veel risico’s en gevaren op een adequate en betrouwbare manier worden uitgeschakeld. Ook op dit terrein biedt Safety Service® het complete scala aan ondersteuning. Daartoe behoren het inspecteren en beoordelen van de locatie evenals het adviseren en ontwerpen van te nemen maatregelen en aanpassingen.

De uitvoering, het certificeren en beheren sluiten daarop aan.

Bij bouwkundige brandpreventie is kennis van de beoordelings- richtlijnen van groot belang. Het is de basis voor het ontwerpen en realiseren van bouwkundig brandpreventieve voorzieningen.

Het optimaal ontwerpen, realiseren en beheren van brandveiligheidsconcepten vergt een multidisciplinaire aanpak waarbij duurzaamheid en kostenefficiency een belangrijke rol spelen.We begeleiden uw organisatie bij het initiëren, realiseren, organiseren en beheren van uw brandveiligheidsvraagstukken.

Wij richten ons op het inspecteren en beoordelen van brandwerende doorvoeringen, brandkleppen, deur-/ en kozijnconstructies, brandwerende beglazing, brandwerende wanden, -vloeren, -plafonds, hoofddraagconstructies en puiconstructies.

Wij ontwerpen totale brandveiligheidsconcepten die voortkomen uit een visie van onze opdrachtgever of vanuit de wetgeving. Ontwerpuitgangspunten worden omgezet naar maakbare en betaalbare brandwerende details. Het opmaken van een Plan van Aanpak en het overleggen met het Bevoegd Gezag alsmede vergunningstrajecten maken onderdeel uit van deze fase.|

Rekenkundig oplossingen op gebied van brandveiligheid

Naast advisering over brandveiligheidsconcepten zijn wij in staat om rekenkundige oplossingen te bieden zoals:

  • - Branddoorslag en brandoverslag berekeningen conform NEN6068
  • - Beheersbaarheid van brand rapportages / NEN6060 berekeningen
  • - Opvang- doorstroom capaciteitsberekeningen
  • - Brandsimulatie modellen zoals CFD (FDS), Pintegraal, O-zone en C-fast.

Wij zijn gespecialiseerd in diverse objectieve beoordelingsrichtlijnen om brandwerende oplossingen in de bestaande bouw te kunnen beoordelen. Ook wanneer certificaten of productrapporten ontbreken.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de ISSO-publicatie voor brandveilige doorvoeringen, de beoordelingsrichtlijnen voor puiconstructies en inzetten van Expert Judgement.

In de basis wordt een brandscan uitgevoerd conform het BIO-principe (Bouwkundig, Installaties, Organisatie) en is een afgeleide van wettelijke kaders. Indien gewenst kan ook worden gerapporteerd op basis van een risico analyse of vanuit een brandveiligheidsvisie. Wij voeren brandscans uit in verschillende formats zowel maatwerk brandscans als gestandaardiseerde brandscans. Zo kan een brandscan worden gerapporteerd conform een eigen rapportage format maar ook hebben wij kennis van de NEN6059 en overige landelijk bekende inspectie- en rapportage instrumenten.

Wij inventariseren en beoordelen alle gebreken ten behoeve van de bouwkundige brandveiligheid. Alle gebreken worden digitaal opgenomen en gerapporteerd middels een registratie-app.
De inspectiedata kan op ieder gewenst niveau worden opgeleverd en indien gewenst kan de data gebruikt worden voor aanbestedingen.