Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie/ Ontruimingsinstallatie

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie & Ontruimingsinstallatie, voorheen Opgeleid Persoon

Een beheerder brandmeldinstallatie heeft de functie om het eerste aanspreekpunt voor de brandweer te zijn en is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie. Dit staat beschreven in NEN2654. Dit houdt in dat er periodiek gecontroleerd moet worden om zo onnodige meldingen en signalen te voorkomen. Het bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid. Voordat u de controle conform NEN2654 deel 1 aan de brandmeldinstallatie mag uitvoeren, dient u in het bezit te zijn van het diploma beheerder brandmeldinstallatie. Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in het functioneren van een brandmeld-/ontruimingsinstallatie en leert u welke maatregelen er genomen dienen te worden.

Duur

1 werkdag van 09:00 uur tot 16:00 uur

Kosten

€ 308,- excl. BTW dit is inclusief lesmateriaal vooraf.

Diploma

Na het succesvol behalen van de cursus ontvangt u het diploma "Beheerder Brandmeldinstallatie & Ontruimingsinstallatie".

Over de cursus

Nibhv cursus beheerder brandmeldinstallatie

Wij verzorgen de cursus beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie centraal in het land voor een bedrag van €308,- exclusief btw per persoon. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, exclusief testmateriaal. De training neemt één werkdag in beslag en wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursus het diploma beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie, waarmee de cursist kan aantonen dat deze aan de gestelde eisen voldoet.

Optioneel:
Indien het wenselijk is om de uitleg te verzorgen bij u op locatie bij uw eigen centrale, dan kunnen wij een controleur inplannen die een uitleg van maximaal 2 uur zal geven. De kosten voor het eerste uur zijn € 97,50 excl. BTW. De tijd daarop volgend is  € 58,00 p/u.

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan gerust contact met ons!