Meer brandveiligheidsdiensten

Meer brandveiligheidsdiensten

Eerste lijn controle

Het hoofddoel van de eerste lijn controle is het stimuleren van bewustzijn omtrent brandveiligheid. Deze controle wordt op de desbetreffende locatie verricht. Daarmee brengen wij verbeterpunten betreffende gevaarlijke situaties aan het licht.

In de eerste lijn controle worden o.a. de onderstaande vragen gesteld:
- zijn alle zelfsluitende deuren zelfsluitend? 
- zijn alle nooduitgangen met één handeling te openen?
- zijn alle blusmiddelen gekeurd? 
- is er onderhoud uitgevoerd aan de noodverlichting?
- zijn alle nooduitgangen vrij toegankelijk? 
- is er een verhoogd brandrisico door versieringen?

Management rapportage

Wij kunnen u maandelijkse managementrapportages aanleveren met daarin de verbeterpunten per locatie. Deze rapportages ondersteunen u bij het nemen van strategische beslissingen en het beheer van uw pand. Hierdoor kunt u uw processen gericht bijsturen om de kwaliteit te borgen. (bij) sturen van uw processen, teneinde uw kwaliteit te borgen. Ook kunnen wij u deze rapportages maandelijks, per kwartaal of per jaar aanleveren.

Onze managementrapportage zorgt voor:
- meer en beter inzicht in organisatie-en prestatieniveau
- sneller en duidelijker inzicht waar welke verbeteringen gewenst en mogelijk zijn
- input voor besluitvorming dat kan leiden tot besparingen
- het ontlasten van de inzet van uw eigen personeel
- het vergroten van accuratesse en snelheid.

Digitaal logboek

Het invullen en bijhouden van het logboek is wettelijk verplicht. Hierin staat alle informatie over de brandmeldinstallatie en het onderhoud daarvan. Wij kunnen u ook ontzorgen met het digitale logboek. Dit betekent dat alles logboekitems digitaal verwerkt worden in een systeem, waardoor er overzicht ontstaat en u het bijhouden van het logboek makkelijk wordt. Ook kunt u in één oogopslag zien welke acties moeten worden uitgevoerd en wat u aan onderhoud kunt verwachten.

- geïntegreerd met objectenbeheer
- zelf logboeksoorten definiëren
- documenten vast te leggen o.b.v. object-logboek combinatie
- logboekitems per object vast te leggen
- er object installaties registreren
- installaties aan standaard logboek te koppelen
- acties te definiëren per installatie
- acties automatisch vastleggen in de Outlook agenda of als item versturen naar een externe agenda
- zeer lage beheerkosten per object.

Assistentie bij een ontruimingsoefening

Als u een eigen alarmorganisatie heeft, dient u minimaal een keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Wij kunnen u hier jaarlijkse assistentie bij bieden. Alleen een goed geoefende en getrainde alarmorganisatie kan borg staan voor een veilige ontvluchting voor iedereen bij een calamiteit, zoals een gaslek, bommelding of brand. Bij een geheel of gedeeltelijk ontruiming van een pand is het voor de BHV organisatie belangrijk om goed zicht te hebben op het correct functioneren van het alarmorganisatieplan.

Tijdens de ontruimingsoefeningen ondersteunen wij u met het observeren van de ontruimingsoefening, waarbij aandacht wordt gegeven aan onderstaande items:
- hoe reageert de beheerder of bedienende op een brandmelding?
- reageert men conform de urgentie?
- is de aanwezige kennis op niveau?
- is de communicatie met hoofd BHV en brandweer correct?
- vult men het logboek correct in?

Hierna volgt een korte schriftelijke rapportage en indien gewenst voorzien wij u graag van verbeteradviezen