Beheerder brandmeldinstallatie

Verplichte inspecties

Wij verzorgen voor u de uitvoering van de verplichte maandelijkse controle aan uw brandmeld-/ontruimings-/RWA installatie. Deze controle dient uitgevoerd te worden door een Beheerder Brandmeldinstallatie en heeft betrekking op de onderhoudsnormen NEN2654 deel 1 t/m 3.

 

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 

Verplichte maandelijkse controles

Wij komen 11 keer per jaar bij u langs om de verplichte maandelijkse en 4/8 maandelijkse controles uit te voeren.

Eerste lijn controle

Wij kunnen een veiligheidsronde lopen op uw locatie waarmee wij verbeterpunten betreffende gevaarlijke situaties aan het licht brengen.

Management rapportage

Wij kunnen u maandelijkse managementrapportages aanleveren met daarin de verbeterpunten per locatie.

Digitaal logboek

Wij kunnen u voorzien van een digitaal logboeksysteem, waardoor er overzicht ontstaat en u het bijhouden van het logboek makkelijk wordt.

Assistentie ontruimingsoefening

Wij bieden u assistentie en een optimale begeleiding bij uw jaarlijkse ontruimingsoefening.


 

Zelf de inspecties uitvoeren

Mocht u zelf de inspecties aan de brandmeldinstallatie willen uitvoeren, dan bieden wij de cursus beheerder brandmeldinstallatie aan. Door het volgen van deze cursus bent u voorzien van de juiste informatie. Na het behalen van het certificaat “beheerder brandmeldinstallatie” bent u bevoegd om de controles uit te voeren.