Beheerder brandmeldinstallatie

Het borgen van de veiligheid van uw personeel en mede gebouwgebruikers. U wilt immers dat iedereen op tijd en veilig het pand kan verlaten in geval van een noodsituatie. Een goed werkende brandmeldinstallatie, maar ook het houden van ontruimingsoefeningen en het stilstaan bij veiligheid is daarvoor van levensbelang! Tevens is het beperken van materiële schade en milieuvervuiling van essentieel belang.

Cursusboek Beheerder Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie detecteert in een vroeg stadium waar er in een gebouw brand is. Een brandmeldinstallatie bestaat uit een samenstelling van onderdelen, waaronder handbrandmelders en rookmelders. Door middel van geluidsignalen die de brandmeldinstallatie afgeeft, weet iedereen in het pand dat er geëvacueerd moet worden omdat er een brand of ongeval is gedetecteerd.

Afhankelijk van het gebruik van het gebouw kan een doormelding naar de brandweer of een particuliere alarmcentrale verplicht zijn. Ook kan de brandmeldcentrale diverse sturingen verrichten naar brandbeveiligingsinstallaties.

Risico van het niet uitvoeren van de verplichte controles

Indien u de controles aan de brandmeldinstallatie niet met regelmaat, conform de regelgeving, uitvoert neemt de kans op ongewenste- en onechte meldingen toe. Boetes voor het uitrukken van de brandweer bij een vals alarm kunnen hoog oplopen. Ook verslechterd dit de betrouwbaarheid van uw installatie.

Een nog groter risico, is het risico dat uw medewerkers lopen. Op moment dat er vaak vals alarm is zullen medewerkers niet meer gaan reageren op brandmeldingen of signaleringen. Men zal niet meer automatisch gaan ontruimen en evacueren.

Verplichte inspecties

Als er een brandmeldinstallatie in uw pand aanwezig is, heeft u ook de verplichting om hier iedere maand een controle op uit te voeren. Dit betekent dat u of iemand binnen uw organisatie opgeleid moet zijn tot ‘Beheerder Brandmeldinstallatie’ (voorheen Opgeleid Persoon). U bent verplicht om iedere maand uw installatie te testen op een goede werking.

Naast dit maandelijkse beheer is het ook verplicht om tweemaal per jaar een uitgebreide controle uit te voeren. Dit wordt ook wel ofwel 4/8 maandelijkse controle genoemd. Tijdens deze uitgebreide controle wordt de reguliere maandelijkse controle verricht, het logboek gecontroleerd, een visuele ronde wordt gelopen. Er word gekeken en getest of alle componenten nog functioneren.

Uitbesteden van de inspectie aan uw brandmeldinstallatie

We zien regelmatig dat door tijdgebrek, ziekte of wisseling van personeel de verplichte inspecties niet worden uitgevoerd. Wij bieden u dan ook een helpende hand. U kunt de verplichte beheerderstaken aan ons uitbesteden. Wij dragen dan de verantwoording voor het controleren en beheren van de brandmeldinstallatie conform wet- en regelgeving. Wij verzorgen zowel de maandelijkse als de 4/8 maandelijkse controles en houden uw logboek bij. Na de controle sturen wij u een digitale rapportage van de controle met eventuele bevindingen of opmerkingen.

Logboek

Alle controles die uitgevoerd worden aan de brandmeldinstallatie en alle ongewenste meldingen of storingen dienen geregistreerd te worden in het logboek. In het logboek moeten een aantal documenten verplicht aanwezig zijn en moet iedere inspectie met eventuele opmerkingen genoteerd en bewaard worden.

Zelf de inspecties uitvoeren

Mocht u zelf de inspecties aan de brandmeldinstallatie willen uitvoeren, dan bieden wij de cursus beheerder brandmeldinstallatie aan. Door het volgen van deze cursus bent u voorzien van de juiste informatie. Na het behalen van het certificaat “beheerder brandmeldinstallatie” bent u bevoegd om de controles uit te voeren. Meer informatie over de cursus “beheerder brandmeldinstallatie”.