Beheerder brandmeldinstallatie

Het borgen van de veiligheid van uw personeel en mede gebouwgebruikers. U wilt immers dat iedereen op tijd en veilig het pand kan verlaten in geval van een noodsituatie. Een goed werkende brandmeldinstallatie, maar ook het houden van ontruimingsoefeningen en het stilstaan bij veiligheid is daarvoor van levensbelang! Tevens is het beperken van materiële schade en milieuvervuiling van essentieel belang.

Verplichte inspecties

Als er een brandmeldinstallatie in uw pand aanwezig is, heeft u ook de verplichting om hier iedere maand een controle op uit te voeren. Dit betekent dat u of iemand binnen uw organisatie opgeleid moet zijn tot ‘Beheerder Brandmeldinstallatie’ (voorheen Opgeleid Persoon). U bent verplicht om iedere maand uw installatie te testen op een goede werking.

Naast dit maandelijkse beheer is het ook verplicht om tweemaal per jaar een uitgebreide controle uit te voeren. Dit wordt ook wel ofwel 4/8 maandelijkse controle genoemd. Tijdens deze uitgebreide controle wordt de reguliere maandelijkse controle verricht, het logboek gecontroleerd, een visuele ronde wordt gelopen. Er word gekeken en getest of alle componenten nog functioneren.

 

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 

Verplichte maandelijkse controles

Wij komen 11 keer per jaar bij u langs om de verplichte maandelijkse en 4/8 maandelijkse controles uit te voeren.

Eerste lijn controle

Wij kunnen een veiligheidsronde lopen op uw locatie waarmee wij verbeterpunten betreffende gevaarlijke situaties aan het licht brengen.

Management rapportage

Wij kunnen u maandelijkse managementrapportages aanleveren met daarin de verbeterpunten per locatie.

Digitaal logboek

Wij kunnen u voorzien van een digitaal logboeksysteem, waardoor er overzicht ontstaat en u het bijhouden van het logboek makkelijk wordt.

Assistentie ontruimingsoefening

Wij bieden u assistentie en een optimale begeleiding bij uw jaarlijkse ontruimingsoefening.

Cursus "Beheerder Brandmeldinstallatie"

Wij verzorgen voor u de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie


 

Zelf de inspecties uitvoeren

Mocht u zelf de inspecties aan de brandmeldinstallatie willen uitvoeren, dan bieden wij de cursus beheerder brandmeldinstallatie aan. Door het volgen van deze cursus bent u voorzien van de juiste informatie. Na het behalen van het certificaat “beheerder brandmeldinstallatie” bent u bevoegd om de controles uit te voeren.