Ons adviesbureau

Veiligheid is belangrijk. Van levensbelang zelfs. Daarom neemt u geen risico’s als het gaat om het opstellen van een Programma van Eisen en maatregelen voor de brandveiligheid binnen uw organisatie. Safety Service® helpt u daarbij. Niet alleen door een goede inventarisatie van alle aspecten vooraf maar met ook een helder advies en een degelijk betrouwbaar ontwerp. En aansluitend een optimale begeleiding bij de technische uitvoering.

Het adviesbureau van Safety Service® heeft de mensen en de kennis om het totale traject te begeleiden.

Dit omvat, naast het opstellen van onder andere een PvE en UPD, ook het maken van Risico-inventarisaties en -evaluaties. Het ontwikkelen van alarmorganisatieplannen en ontruimings-plannen wordt eveneens door Safety Service® uitgevoerd. Ons adviesbureau begeleidt de gehele technische realisatie van aanbesteden en vergunningstrajecten tot directievoering.

Onze bouwkundige brandpreventie

Door de juiste bouwkundige brandpreventie kunnen veel risico’s en gevaren op een adequate en betrouwbare manier worden uitgeschakeld. Ook op dit terrein biedt Safety Service® het complete scala aan ondersteuning. Daartoe behoren het inspecteren en beoordelen van de locatie maar ook het adviseren en ontwerpen van te nemen maatregelen en aanpassingen. De uitvoering, het certificeren en beheren sluiten daarop aan.

Bij bouwkundige brandpreventie is kennis van de beoordelings- richtlijnen van groot belang. Het is de basis voor het ontwerpen en realiseren van bouwkundig brandpreventieve voorzieningen.

Dit betreft doorvoeringen en brandkleppen en het berekenen en/of toepassen van WBDBO wanden, vloeren en plafonds (WBDBO= Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag).

Daarnaast geldt het onderzoek en de advisering ook het beoordelen van hoofddraagconstructies en puiconstructies. Binnen Safety Service® heeft bouwkundige brandpreventie een grote prioriteit. Onze visie en missie zijn immers gebaseerd op een optimale bescherming van mensen en gebouwen.

Onze inspectie

Vertrouwen in veiligheid. Dat is waar het om gaat. En vertrouwen betekent controleren. Safety Service® biedt op dat gebied uitgebreide en betrouwbare dienstverlening. Controles van brandmeldinstallaties, sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, alarminstallaties en noodverlichting worden door onze vakmensen met zorg uitgevoerd. Maar ook droge blusleidingen, vluchtdeuren en noodstroomaggregaten worden nauwgezet gecontroleerd, om maar enkele voorbeelden te noemen.


 

Inspectie Brandmeldinstallatie

Hoewel de overheid toestaat dat inspecties door eigen, daartoe opgeleide medewerkers morgen worden uitgevoerd, leer de praktijk dat het efficiënter en veiliger is om dit aan derden over te laten. Wij nemen deze belangrijke periodieke inspecties graag voor onze rekening. Dit doen wij graag in goed overleg met u, zodat de controles geen verstoringen veroorzaken.

 

Daarnaast verzorgen wij ook de gebruikersinstructies ter plaatse. Wij bieden eerstelijns-brandveiligheidscontroles waarbij er wordt gecontroleerd op vrij te openen nooddeuren, goed te nemen vluchtwegen, correcte noodverlichting en blusmiddelen.
Mocht u ervoor kiezen om het beheer van uw installatie toch zelf uit te voeren, dan bieden wij de cursus “Beheerder Brandmeldinstallatie”. Na het behalen van deze cursus bent u voorzien van de benodigde kennis om de inspecties aan de brandmeldinstallatie zelf uit te voeren.

Wilt u hieromtrent advies of meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie

Ieder gebouw of locatie met een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersingsinstallatie moet respectievelijk volgens de NEN 2654-1, de NEN 2654-2 en de NEN 2654-3 norm worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden. Dit houdt in dat u, als beheerder, verplicht bent om de brandmeld- en ontruimingsinstallatie periodiek te controleren en tijdige preventief onderhoud te plegen.

Deze werkzaamheden kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd, daarentegen blijkt dit in de praktijk lastig te realiseren. Het is namelijk kostbaar en tijdrovend. Daarnaast constateren we ook  dat de verantwoording ,die deze werkzaamheden met zich meebrengt, wordt onderschat. Als controles onjuist worden uitgevoerd kan de gebruikersvergunning in gevaar komen. Voor NEN 2654-1 geldt dit voor het certificaat. Dit certificaat is juist zo belangrijk, omdat het betreffende pand zonder dit certificaat niet tegen brand verzekerd kan worden.

 

Over de cursus
De cursus verzorgen wij centraal in het land voor een bedrag van € 295,- exclusief btw per persoon. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal doch exclusief testmateriaal.

Wij kunnen deze training ook op locatie geven. Het maximaal aantal deelnemers is dan 6 en de totaalkosten van deze training is € 1200,- exclusief btw.  Hierbij willen we benadrukken dat ook bij de training op locatie puur alleen de lesstof “Beheerder Brandmeldinstallatie” wordt behandeld.

De training neemt één werkdag in beslag en wordt afgesloten met een examen. Binnen een week na het examen hoort de cursist of deze het examen heeft gehaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursus het NIBHV Diploma Beheerder Brandmeldinstallatie, waarmee de cursist kan aantonen dat deze aan de gestelde eisen voldoet.

Aanmelden
Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor de cursus? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 088-6230100.

Sprinkler

Een sprinklerinstallatie is een automatisch brandblussysteem dat een brand geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen, snel en effectief bestrijd. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. Sprinklers beschermen gebouwen, mensen en ook het milieu tegen de gevolgen van brand.

Safety Service® voert alle wettelijk verplichte beheerstaken uit aan sprinkler- / gasblus- / watermistsystemen, zoals het 2-wekelijks & 3-maandelijks testen van sprinklersystemen.

We hebben grote ervaring op adviesgebied van oude en nieuwe sprinklersystemen. Bij een vraag op gebied van sprinklersystemen bieden wij graag de oplossing. Wij assisteren o.a. bij het laten opstellen van een uitgangspuntendocument (UPD).

Safety Service® voert modificatiewerkzaamheden uit aan nieuwe en bestaande  sprinklersystemen onder de CCV-inspectiecertificatie.
Ook is onze storingsdienst 24/7 bereikbaar voor vaste contractanten gedurende het gehele jaar.

Blussing en Veiligheidsmiddelen

Een EHBO-koffer of een AED; hopelijk zijn ze nooit nodig. Maar als er een calamiteit is moet iedereen erop kunnen vertrouwen. Ook als het gaat om kleine blusmiddelen of brandkranen of middelen voor BedrijfsHulpVerlening.

Safety Service® laat niemand in de steek!

Hoe groot is uw organisatie, welke risico’s zijn er. Met welke producten of machines wordt er gewerkt.

Het heeft in alle gevallen consequenties voor de risico’s die uw medewerkers lopen. Adequate en snelle hulp, betrouwbare blussystemen, volledig uitgeruste EHBO-koffers en AED’s die gebruiksvriendelijk en operationeel zijn.

Safety Service® inventariseert en adviseert niet alleen maar zorgt er ook steeds voor dat alles paraat is als het erop aankomt. Dat is pas echt een veilig en goed gevoel!

Beveiligingsinstallaties

Safety Service® is erkend op het gebied van;

 • ISO9001 > KIWA merkteken
 • VCA* / VCA** > KIWA merkteken
 • BMI: 2011
 • Borg
 • Reob
 • VBB

Zekerheid voor uw medewerkers, voor uw gebouwen, uw machines. Het wordt steeds belangrijker om have en goed te beschermen en te beveiligen. Safety Service® adviseert en installeert, zodat systemen en installaties perfect op elkaar zijn afgestemd, voldoen aan de nieuwste eisen en zwaarste verwachtingen. En, niet in de laatste plaats, op het juiste moment het juiste signaal afgeven.

Het ontwerpen en installeren van systemen voor inbraakalarm, brandmeld, sprinkler, blusgas, schuim, ontruiming en noodverlichting, kan een doolhof zijn. Wetgeving, regels, certificering en keuring; alleen specialisten kennen de weg in dit vak. Safety Service® beheerst alle aspecten van advies en ontwerp, installeren, onderhoud en inspectie en certificering

Alles in één hand! Geen dubbel werk of verschillende leveranciers, maar duidelijkheid en efficiency. Met een totaal pakket op het gebied van sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, schuiminstallaties, inbraakinstallaties, brandmeld- en ontruimingsinstallaties . Maar ook nood- en vluchtwegverlichting, Rook-Warmte Afvoersystemen, detectie- en toegangscontrolesystemen en zelfs bouwkundige beveiliging en kluizen vallen binnen de specialisatie en ervaring van Safety Service®.

Onze software

Grip op details

De kwaliteit van dienstverlening wordt mede bepaald door een consequente informatievoorziening op elk niveau en op elke locatie. Efficiënt, helder en betrouwbaar. Safety Software Solutions biedt een breed pallet oplossingen, waarmee u tot in detail grip krijgt op alle activiteiten. Dankzij de slimme en intelligente opbouw van verschillende modules en applicaties, wordt een uitgebalanceerd, tailormade softwareplatform gerealiseerd.
 

Bij het beheer van gebouwen en meldinstallaties worden steeds hogere eisen gesteld aan de documentatie. Vastlegging van inspecties, het bijwerken van logboeken en andere administratieve handelingen nemen dan steeds meer kostbare tijd in. Safety Software Solutions biedt hiervoor geïntegreerde oplossingen. Door koppelingen met Basisregistraties, digitale logboeken en een geavanceerd Data Management Systeem zijn gegevens altijd en overal beschikbaar. Safety Software Solutions creëert een omgeving waar efficiency, inzicht en snelheid telt. Een volledige cloud-oplossing (Software As A Service) met de zekerheid dat alle informatie veilig, continu en up to date bereikbaar is. Bovendien biedt Safety Software Development technische ondersteuning om modules geheel naar eigen inzicht aan te passen.

                      Downloads:

Safety Suite : volledige software voor uw beheer

 

Gebouwen, installaties, klimaatsystemen, apparatuur en machines; het beheer en onderhoud ervan vormen een logistieke uitdaging. Ook administratief, want agenda’s, afspraken, logboeken, contracten en planning zijn tijdrovend en soms onoverzichtelijk. Safety Software Solutions heeft op basis van jarenlange ervaring daarvoor de ultieme oplossing ontwikkeld: Safety Suite Een pasklare applicatie waarmee beheerders en alle betrokken partijen volledig inzicht en overzicht houden op alle facetten van het beheer.

Modulaire opbouw
Het beheer van objecten is in de dagelijkse praktijk zeer uiteenlopend. Safety Suite houdt daar rekening mee door een modulaire opbouw. De gebruiker kan een selectie maken uit een verschillende modules waarmee op maat een perfect passend systeem kan worden samengesteld. Door die keuze wordt altijd een omgeving gecreëerd die volledig aansluit op de behoeftes en werkzaamheden.

 

Volledige functionaliteit, veilig en gebruiksvriendelijk
Safety Suite biedt tot in alle details functionaliteit. Zoals een koppeling met basisregistraties zoals BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en Postbussen van PostNL en de toepassing van QR-codes, checklists en zelfs routeplanning. De modules ondersteunen uiteraard het beheer van installaties en inspecties conform NEN-normeringen.

Een belangrijk kenmerk is de veiligheid. Safety Suite is ontwerpen als cloud-oplossing. Niet alleen zijn uw gegevens daardoor altijd en overal beschikbaar, maar ook veilig. Bovendien worden updates van de verschillende modules volledig automatisch uitgevoerd.

De focus van Software Safety Solutions ligt op eenvoud en efficiency. Daarom is alle aandacht besteed aan een gebruiksvriendelijk systeem waarmee met plezier gewerkt kan worden.

Safety Suite van Safety Software Solutions biedt eenvoud, inzichtelijkheid, uniformiteit en overzicht. Altijd en overal de perfecte oplossing voor perfect beheer!

Einde aan de chaos met het Digitale Logboek

Safety Software Solutions introduceert de nieuwe methode voor logboekbeheer! Volledig digitaal, altijd up to date en binnen handbereik.
Geen gezoek, geen verouderde informatie maar steeds actueel en overal beschikbaar. De module Digitale Logboeken is een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en veilige manier om uw logboekbeheer beter, makkelijker en sneller uit te voeren. Safety Software Solutions maakt resoluut een einde aan de chaos.

Eenvoudige en efficiëntere vastlegging

Het handmatig bijhouden van logboeken is tijdrovend en omslachtig maar vereist ook discipline. In de praktijk kan dat tot ongewilde situaties leiden: het logboek is niet actueel of de informatie is onoverzichtelijk of zelfs onvindbaar.

Met de module Digitale Logboeken van Safety Software Solutions wordt uw logboekbeheer eenvoudiger, efficiënter en vergt minder tijd.
Altijd actueel, overal beschikbaar en volledig inzichtelijk!

Het Digitale Logboek van Safety Software biedt alle functionaliteit voor gebouwenbeheerders, facility managers, installateurs; kortom alle partijen die verplicht logboeken bijhouden. Elke installatie, van Brandmeldinstallatie tot koelsysteem, kan separaat worden ingevoerd en worden geactualiseerd. Conform NEN 2654 en NEN 2535. U bepaalt zelf welke gegevens u verplicht of optioneel wilt vastleggen per logboek.

 
De voordelen:

 • Gebruiksvriendelijk
 • Veilige cloudoplossing
 • Altijd de nieuwste updates
 • Duidelijk en betrouwbaar overzicht per installatie
 • Uitgebreide functionaliteit
 • Uniformiteit van gegevens
 • Overzichtelijk en altijd beschikbaar
 • Volledig aanpasbaar aan de gebruiker

Het Digitale Logboek van Safety Software vereenvoudigt de vastlegging van alle inspecties. Dankzij de uitgekiende software kan het Digitale Logboek volledig worden aangepast aan uw wensen en methodieken. Rapportages andere documenten worden eenvoudig via een Document Management Systeem geïntegreerd, zodat u een perfect overzicht behoudt.

Het Digitale Logboek voorkomt ergernis en zorgt voor een perfecte vastlegging, geheel volgens de wettelijke eisen.

 


Maak een einde aan de chaos van onvolledige, onvindbare logboeken en kasten vol ordners. Het Digitale Logboek is de oplossing! Veilig, efficiënt en gebruiksvriendelijk!


 

 

Gratis demonstratie?

Ervaar het gemak van Safety Software Solutions zelf en maak nu een afspraak voor een gratis demonstratie binnen uw organisatie.

Bel nu voor een afspraak
088-6230107

Als het gaat om brandveiligheid en bescherming is Safety Service® voor uw mensen en uw organisatie de juiste partner. Dankzij de gebundelde kennis voor het gehele traject en de beste oplossingen en producten!

Onze gebundelde kennis

Binnen Safety Service® zijn alle aspecten en onderdelen voor een vertrouwde en veilige omgeving gebundeld. Als landelijk opererende dienstverlener biedt Safety Service® organisaties in profit en non-profit een volledig pakket diensten op het gebied van brandpreventie, inspecties, beveiligingsinstallaties, blusmiddelen en onderhoud. Uiteraard conform de laatste richtlijnen, normeringen en certificeringen.

Safety Service® is tevens een ervaren opleidingsinstituut waar u en uw medewerkers worden getraind om, zowel in geval van preventief onderhoud als bij calamiteiten, conform de eisen op te kunnen treden.

Safety Service® – uw totaalpartner in brandveiligheid

 

Safety Service® biedt volledige ontzorging op het gebied van brandveiligheid. Door de nauwe samenwerking van 7 divisies bieden wij de volgende specialismen:

 • Beveiligingsadvies
 • Bouwkundige brandpreventie
 • Beheerder Brandmeldinstallatie (opgeleid persoon)
 • Beveiligingsinstallaties
 • Blussing & veiligheidsmiddelen
 • Software

Deze divisies samen zijn een totaal leverancier op gebied van brandbeveiliging in heel Nederland.

Specialisten
Iedere divisie is zelfstandig en daardoor sterk gespecialiseerd op het vakgebied. We voeren dan ook alle diensten in eigen beheer uit. We focussen ons op onze klanten, spelen snel in op ontwikkelingen in de markt en richten ons op ons vakmanschap! Ook voldoen wij aan de gestelde eisen en dit laten we zien door het behalen van de juiste certificaten.

Samenwerken
Safety Service® bestaat uit een eigen directie en management team. Door onze goede onderlinge samenwerking kunnen wij totaaloplossingen bieden en versterken wij elkaars kennis. We hebben alle kennis in huis om ieder project volledig te verzorgen en dus u, te ontzorgen!

Deze samenwerking biedt nog meer voordelen, namelijk voor de klant één offerte, één aanspreekpunt en één factuur. Ook kunnen wij door onze samenwerking inkoopvoordelen behalen, die u weer terugvind in onze prijzen.

Certificering

Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid zijn, evenals het werken conform actuele wet- en regelgeving, van het allergrootste belang. Dit wordt onderschreven door onze certificeringen, waaronder

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ODB (voorheen REOB), BORG, BMI:2011, CCV gecertificeerd onderhoudsbedrijf VBB-systemen versie 3.0, VCA* en voor Opgeleid Persoon B.V. VCA**.

Ook hiermee toont Safety Service aan te voldoen aan de hoogste eisen, waarbij aspecten als veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid een grote prioriteit hebben.

ISO 9001

Conform normering 2015 dit geldt voor alle divisies

BORG 2005

Beveiligingstechniek

VBB 3.0:2016

Sprinklertechniek

BMI 2011

Beveiligingstechniek

ISO 14001

Beheerder Brandmeldinstallatie

REOB 4.0

Blussing

VCA*

Beveiligingstechniek Blussing Bouwkundige Brandpreventie Sprinklertechniek

VCA**

Beheerder Brandmeldinstallatie

We horen graag van u!
Stuur ons een bericht, bel ons of vraag direct een offerte aan. We zijn u graag van dienst.