Safety Software

Onze software

Grip op details

De kwaliteit van dienstverlening wordt mede bepaald door een consequente informatievoorziening. Dit dient op elk niveau en op elke locatie efficiënt, helder en betrouwbaar te zijn. Safety Software Solutions biedt een breed pallet oplossingen, waarmee u tot in detail grip krijgt op alle activiteiten. Dankzij de slimme en intelligente opbouw van verschillende modules en applicaties, wordt een uitgebalanceerd, tailormade softwareplatform gerealiseerd.
 

Bij het beheer van gebouwen en meldinstallaties worden steeds hogere eisen gesteld aan de documentatie. Vastlegging van inspecties, het bijwerken van logboeken en andere administratieve handelingen nemen dan steeds meer kostbare tijd in. Wij bieden hiervoor geïntegreerde oplossingen. Door middel van koppelingen met Basisregistraties, digitale logboeken en een geavanceerd Data Management Systeem zijn gegevens altijd en overal beschikbaar. Safety Software Solutions creëert een omgeving waar efficiency, inzicht en snelheid telt. Een volledige cloud-oplossing (Software As A Service) met de zekerheid dat alle informatie veilig, continu en up to date bereikbaar is. Bovendien biedt Safety Software Development technische ondersteuning om modules geheel naar eigen inzicht aan te passen.

Safety software