Blussing & Veiligheidsmiddelen

blusslang

Hoe groot is uw organisatie en welke risico’s zijn er? Met welke producten of machines wordt er gewerkt?

Het heeft in alle gevallen consequenties voor de risico’s die uw medewerkers lopen. Safety Service® biedt adequate en snelle hulp, betrouwbare blussystemen, volledig uitgeruste EHBO-koffers en AED’s die gebruiksvriendelijk en operationeel zijn.

Safety Service® inventariseert en adviseert niet alleen maar zorgt er ook steeds voor dat alles paraat is als het erop aankomt. Dat is pas echt een veilig en goed gevoel!

 

Een EHBO-koffer of een AED; hopelijk zijn ze nooit nodig. Maar als er een calamiteit is moet iedereen erop kunnen vertrouwen. Ook als het gaat om kleine blusmiddelen of brandkranen of middelen voor BedrijfsHulpVerlening.

brandblusser blussing

Wij adviseren, leveren en monteren, onderhouden en certificeren op het gebied van:

  • - Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels
  • - Droge blusleidingen
  • - Brandkranen
  • - Nood- en vluchtwegverlichting
  • - BHV-middelen- en opleidingen
  • - AED’s

Het keuren van kleine blusmiddelen richt zich op het waarborgen van de goed staat van deze middelen zodat ze in geval van nood klaar zijn om gebruikt te worden. Blusapparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een REOB-erkend (Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) onderhoudsbedrijf. Divisie Blussing is specialist op het gebied van kleine blusmiddelen, droge blusleidingen, nood- en vluchtwegverlichting, BHV-middelen- en opleidingen.

In de NEN-norm 2559 en NEN-EN671-3 zijn de onderhoudswerkzaamheden en frequentie. Er bestaan specifieke eisen per blusmiddel om de juiste werking te garanderen. CO2 blussers, sproeischuimblussers, poederblusser en slanghaspels zijn draagbare blusmiddelen. Deze worden ter plaatse gecontroleerd en voorzien van een keuringssticker. Met de jaarlijkse controles voldoet aan u aan de normen die gesteld worden door de wetgever of certificerende instantie.