Beveiligingsadvies

Ons adviesbureau

Veiligheid is belangrijk, van levensbelang zelfs. Daarom neemt u geen risico’s als het gaat om het opstellen van een Programma van Eisen en het nemen van maatregelen voor de brandveiligheid binnen uw organisatie. Safety Service® helpt u daarbij. Niet alleen door een goede inventarisatie van alle aspecten vooraf maar ook met een helder beveiligingsadvies en een degelijk betrouwbaar ontwerp. Natuurlijk bieden wij aansluitend een optimale begeleiding bij de technische uitvoering.

 

Beveiligingsadvies checklist

Het adviesbureau van Safety Service® heeft de mensen en de kennis om het totale traject te begeleiden.

De divisie Beveiligingsadvies is ons adviesbureau waarmee wij ons richten op het bieden van inventarisatie en advies vanuit de wet en regelgeving Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties. Het bouwbesluit 2012 is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen in Nederland minimaal moeten voldoen.

Ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen en alarm organisatieplannen zijn verplicht op het moment dat u een ontruimingsinstallatie in uw pand heeft. Deze plannen zijn gebaseerd op de eisen uit de gebruiksvergunning en komen voort uit de Arbowetgeving. Wij stellen een goed en doeltreffend ontruimingsplan voor u op opmaakt gemaakt voor uw organisatie en gebouw. Wij verzorgen tevens de daarbij behorende oefeningen, zodat u verzekerd bent dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen. Maar belangrijk nog, dat het voor uw organisatie goed werkt!

Certificeringstraject

Voor brandbeveiligingsinstallaties die voorzien moeten zijn van een inspectiecertificaat, zoals bedoelt in Bouwbesluit 2012, kunnen wij voor u het certificeringstraject verzorgen. De daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen zorgen gezamenlijk voor de benodigde brandbeveiliging. Als alles in orde is krijgt u een inspectiecertificaat waarmee u aantoont dat uw brandbeveiligingsinstallatie aan de eisen voldoet. Indien u hieraan niet voldoet dan vertelt het inspectierapport wat u moet verbeteren om alsnog het inspectiecertificaat te verkrijgen. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor uw verzekeraar.

Programma van Eisen

Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en een Uitgangspuntendocument (UPD) wordt uitgevoerd op basis van rechtens verkregen niveau en volgens de normen NEN2535 en NEN2575.

Vergunningstrajecten

Bij voorkomende vergunningstrajecten vragen wij het gunningsadvies voor u aan. Dit is inclusief het opstellen van bestekaanvragen en offerteaanvragen voor de vervanging of aanpassing van uw brandbeveiligingsinstallaties.

Begeleiding

Bij technische aanbestedingen op gebied van brandveiligheid geven wij u helder advies en een optimale begeleiding. Wij zijn uw adviseur bij een vervanging of aanpassing van de brandbeveiligingsinstallaties op basis van Bouwbesluit 2012. Wij assisteren u bij uw directievoering met onder andere de begeleiding, de verzorging van werkbesprekingen, advisering, de beoordeling van meer- / minderwerk tot aan de uiteindelijke oplevering. Middels QuickScans voeren wij zowel installatietechnische- als bouwkundige inventarisaties uit.