Beveiligingsadvies

Ons adviesbureau

Veiligheid is belangrijk, van levensbelang zelfs. Daarom neemt u geen risico’s als het gaat om het opstellen van een Programma van Eisen en het nemen van maatregelen voor de brandveiligheid binnen uw organisatie. Safety Service® helpt u daarbij. Niet alleen door een goede inventarisatie van alle aspecten vooraf maar ook met een helder beveiligingsadvies en een degelijk betrouwbaar ontwerp. Natuurlijk bieden wij aansluitend een optimale begeleiding bij de technische uitvoering.

Beveiligingsadvies checklist

Het adviesbureau van Safety Service® heeft de mensen en de kennis om het totale traject te begeleiden.

De divisie Beveiligingsadvies is ons adviesbureau waarmee wij ons richten op het bieden van inventarisatie en advies vanuit de wet en regelgeving Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties. Het bouwbesluit 2012 is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen in Nederland minimaal moeten voldoen.

 

 Wij voeren de volgende advieswerkzaamheden uit:

 

Ontruimingsplannen

Op basis van de gestelde eisen maken wij een op maakt gemaakt plan voor uw organisatie. Tevens verzorgen wij voor u de bijbehorende ontruimingsoefening.

Verzorgen certificeringstrajecten

Wij stellen een inspectierapport op met daarin eventuele verbeteradviezen om het verplichte inspectiecertificaat voor uw installatie te behalen.

Programma van Eisen

Voeren wij uit op basis van rechtens verkregen niveau en volgens de normen NEN2535 en NEN2575.

Uitganspuntendocument

Voeren wij uit op basis van rechtens verkregen niveau en volgens de normen NEN2535 en NEN2575.

Vergunningstrajecten

Bij voorkomende vergunningstrajecten vragen wij het gunningsadvies voor u aan. Dit is inclusief het opstellen van bestekaanvragen en offerteaanvragen.

Technische aanbestedingen

Wij bieden u optimale begeleiding bij technische aanbestedingen