Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie, voorheen Opgeleid Persoon

Een beheerder brandmeldinstallatie heeft de functie om het eerste aanspreekpunt voor de brandweer te zijn en is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de brandmeldinstallatie, zoals beschreven in NEN2654. Dit houdt in dat er periodiek gecontroleerd moet worden om zo onnodige meldingen en signalen te voorkomen. Dit bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

Voordat u de controle conform NEN2654 deel 1 aan de brandmeldinstallatie mag uitvoeren, dient u in het bezit te zijn van het diploma beheerder brandmeldinstallatie. Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in het functioneren van een brandmeld-/ontruimingsinstallatie en leert u welke maatregelen er genomen dienen te worden.

 

 

Over de cursus

Nibhv cursus beheerder brandmeldinstallatie

Wij verzorgen de cursus beheerder brandmeldinstallatie centraal in het land voor een bedrag van € 295,- exclusief btw per persoon. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, exclusief testmateriaal.

Wij kunnen deze training ook op uw locatie geven. Hierbij willen we benadrukken dat bij de training op locatie puur alleen de lesstof “Beheerder Brandmeldinstallatie” wordt behandeld.

Indien het wenselijk is om alsnog uitleg te krijgen over de centrale zelf op locatie, dan kunnen wij, op uw verzoek en in goed overleg op een nog nader te bespreken tijdstip, een controleur inplannen die een uitleg van maximaal 2 uur zal geven. De kosten voor het eerste uur zijn € 97,50 excl. BTW. De tijd daarop volgend is  € 55,00 p/u.

De training neemt één werkdag in beslag en wordt afgesloten met een examen. Binnen een week na het examen hoort de cursist of deze het examen heeft gehaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursus het diploma beheerder brandmeldinstallatie, waarmee de cursist kan aantonen dat deze aan de gestelde eisen voldoet.

Aanmelden
Wilt u meer informatie of aanmelden voor de cursus? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 088-623 01 01.